Provádíme:

- kopání nových studní
- rekonstrukce stávajících studní
- prohloubení studní
- povrchová úprava vrtů
- montáž čerpací techniky (jakékoliv)
- čištění studní
- výkopové práce
- odvodnění objektů a hloubení vsakovacích jímek
- rozvod vody po objektech
- odčerpání zatopených objektů