Ceník prací

Výkop nové studny 1bm od 5 500Kč do 7 500Kč (dle podloží)
Prohloubení stávající studny 1bmod 5 500Kč do 7 500Kč (dle podloží)
Demont. mont. a prodloužení stávajícího vedení o 1m1 500Kč
Čištění studny do 1bm sedimentu3 500Kč
Každý další bm čištění1 000Kč
Štěrkové lože300Kč
Autodoprava12Kč/km

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Aktuální ceník od roku 2014.